Elkay - Truyền thống gia đình từ 1920

Từ những năm 1920, Elkay đã đem đến các sản phẩm chất lượng dịch vụ với tiêu chuẩn cao nhất cho khách hàng. Trụ sở của chúng tôi đặt tại Oak Brook, Illinois, USA và chúng tôi bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động từ hơn bốn thập kỷ trước. Cho đến hôm nay, sản phẩm của Elkay cung cấp ra toàn thế giới với nhiều mặt hàng tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: chậu rửa, vòi nước, tủ bếp, cây uống nước và lọc nước cho gia đình.