Elkay - Nước sạch cho gia đình bạn

Với mỗi sản phẩm của Elkay, chúng tôi trân trọng từng chi tiết thiết kế, ngoài chất lượng sản phẩm, Elkay mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Việc kiểm soát chất lượng nước (hàm lượng TDS) theo thời gian thực, cùng cảnh báo thay lọc, tuổi thọ của ống lọc, và chế độ tự sục xả. Các Sản phẩm Elkay luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho mỗi gia đình.