Trường Quốc Tế Anh Quốc (Thay thế cây nước uống cũ)

Sau thời gian sử dụng, với sự tin tưởng vào chất lượng và tiện ích vượt trội của cây uống nước Elkay, trường Quốc tế Anh Quốc đã quyết định thay thế toàn bộ cây uống nước kiểu cũ của Trường bằng cây uống nước Elkay.

Học sinh quốc tế bị thu hút bởi sản phẩm Elkay mang tầm quốc tế.

Sản phẩm cây rót nước tại vòi ngoài trời (sân thể thao, công viên, khu cảnh quan)

Hoàn thành 20/9/2018