Osprey Packs - Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Osprey - Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1974 đem tới thị trường Việt Nam những sản phẩm liên quan đến du lịch thể thao với chất lượng hàng đầu thế giới.

Osprey tin tưởng lựa chọn thương hiệu Elkay để đem nguồn nước chất lượng và trải nghiệm thú vị đến đội ngũ nhân viên Osprey Việt Nam.  

Sản phẩm: Bottle Filling Station

Năm lắp đặt: 2019