Nhà máy thực phẩm Dân Ôn - Bình Dương

Elkay tự hào là nhà cũng cấp giải pháp nước uống tại vòi cho nhà máy mới của Công ty cổ phần thực phẩm Dân Ôn - Bình Dương. Hoàn thiện và đi vào hoạt động 11/2018.