Vinamilk Bình Dương

Cán bộ CNV nhà máy Vinamilk Bình Dương đã được hưởng những lợi ích thiết thực từ sản phẩm cây uống nước tại vòi của Elkay. Việc này loại bỏ sự bất tiện trong quản lý Bình nhựa chứa nước. Hiệu quả hơn về mặt kinh tế, quản lý.


Ngày hoàn thành: 8/2018