Bệnh Viện Saint Paul

Dự án mở rộng Trung tâm kỹ thuật cao bệnh viện Saint Paul - Hà nội. Elkay tự hào được lựa chọn cung cấp giải pháp cây nước uống công cộng.

Hoàn thành và bàn giao: Tháng 5/2018