Công nghệ siêu lọc UF của ELKAY

Công nghệ siêu lọc UF của ELKAY phù hợp với với các khu vực có chỉ số các chất rắn hòa tan trong nước (TDS) thấp, hệ thống lọc này không cần bình chứa riêng, nguồn điện để hoạt động và không có nước thải, giá thành thấp nên giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư cũng như tiết kiệm tài nguyên trong quá trình hoạt động. Ưu điểm vượt trội của máy lọc UF của ELKAY là cho ra nguồn nước sạch, an toàn. Công nghệ lọc tiên tiến UF loại bỏ hầu hết các thành phần có hại trong nước như lọc RO nhưng giữ lại một số muối khoáng hòa tan có lợi.