Công nghệ lọc RO – Hiệu quả cao, tiết kiệm nước

Ưu điểm vượt trội công nghệ lọc RO của ELKAY là khả năng tiết kiệm nước, với tỉ lệ nước tinh khiết thu được trên nước thải là 1 : 1.