Elkay thương hiệu lớn từ Mỹ

Trải qua hàng trăm năm phát triển qua nhiều thế hệ gia đình, với tầm nhìn và uy tín của mình, tập đoàn Elkay đã phát triển sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ đời sống với chất lượng cao. Doanh thu hàng năm của tập đoàn liên tục phát triển qua nhiều năm và hiện nay đạt mức hơn 700 triệu USD/năm. Các nhãn hàng của chúng tôi bao gồm từ sản xuất chậu rửa, đến thiết kế, sản xuất tủ bếp, lọc nước v.v. Một số nhãn hiệu đáng chú ý của Elkay bao gồm: