Sự cần thiết của máy lọc nước

Hiện nay, đa số người đang sử dụng nước sinh hoạt đã qua xử lý sơ bộ ở các nhà máy nước (đối với khu vực thành phố, hay còn được gọi là nước thủy cục), hoặc giếng khoan, giếng đào (ở các khu vực miền núi, nông thôn chưa có hệ thống nước thủy cục). Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng nguồn nước không đảm bảo để dùng cho nấu ăn hay cho sinh hoạt thông thường. Việt nam là đất nước đang trong quá trình phát triển, do đó vấn đề về ô nhiễm môi trường chưa quan tâm đúng mức, đặc biệt là nguy hại là ô nhiễm môi trường nước. Nhiều nhà máy xử lý nước với công nghệ lạc hậu chưa được nâng cấp, kèm theo đó là hệ thống đường ống cũ dẫn đến chất lượng nước thủy cục không ổn định.

Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn, sản phẩm máy lọc nước Elkay cung cấp nguồn nước sạch và tinh khiết nhất trong sinh hoạt hàng ngày.