Ống lọc EFU23-UF

EFU23-UF

1,900,000₫

Ống lọc công UF-EFU23 với màng siêu lọc loại bỏ các thành phần hữu cơ dễ bay hơi, các chất keo, vi khuẩn,  e.coli và hầu hết virus.