Ống lọc EFU23-PP

EFU23-PP

800,000₫

Ống lọc PP (pure polypropylene) loại bỏ các hạt trôi nổi trong nước, cát, run, chất keo, rác và chất gây đục.