Trụ sở điều hành chính của ELKAY tại Mỹ

Tại thị trường Việt Nam, Công ty CP Công nghệ Tam Minh (Tam Minh) là Nhà nhập khẩu, phân phối độc quyền các sản phẩm ELKAY. Tam Minh chịu trách nhiệm về nội dung của website này.